محصولات شرکت whatman

تمام فعالیت کمپانی واتمن ( whatman ) در سال 1740، با یک آسیاب انگلیسی کوچک آغاز شد. از آن زمان به بعد، این شرکت به یک کمپانی موفق با فن آوری بین المللی و دفاتر و نمایندگی ها در سراسر جهان تبدیل شده است .

از همان آغاز، نیروی محرکه برای پیشرفت کمپانی واتمن همواره بازار بهترین محصولات و حفظ روابط بلند مدت با مشتریان خود بر اساس خدمات، تکنولوژی و اعتماد متقابل بوده است.این مرام و منش است که الهام بخش جیمز واتمن، بنیانگذار این شرکت است.